CERVINKA Lukas Lev

Position
PhD Student
E-mail
956546@stud.unive.it
Office
Department of Economics
Website: https://www.unive.it/dep.economics
Where: San Giobbe

Publications

Anno Tipologia Pubblicazione
Anno Tipologia Pubblicazione
2022 Articolo su rivista Cervinka, Lukas Lev “Trialectics” of Legal Interpretation in RATIO JURIS, vol. 35, pp. 401-418 (ISSN 0952-1917)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5009560
2021 Articolo su rivista Lukáš Lev Červinka Lidská práva a narození dítěte: Případová studie poskytování institucionální porodnické péče v České republice během koronavirové krize in JURISPRUDENCE, vol. 30, pp. 23-33 (ISSN 1802-3843)
- Scheda ARCA: 10278/3763431
2021 Nota a sentenza Lukáš Lev Červinka The Czech Constitutional Court, the Unconstitutionality of the Electoral Legislation, and the Possible Constitutional Deadlock in DPCE ONLINE, vol. 47, pp. 1223-1240 (ISSN 2037-6677)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3762658
2020 Articolo su libro Lukáš Lev Červinka Tekutá dělba moci aneb hledání odrazu politiky v zrcadle práva (Případová studie připravované právní úpravy národních individuálních sankcí v České republice) , Právo v měnícím se světě, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk (ISBN 978-80-7380-828-0)
- Scheda ARCA: 10278/3762655
2020 Articolo su libro Lukáš Lev Červinka Ústavní imperativ regulace kritického množství kapitálu , Ústavní mantinely pro státní politiku, Praha, Leges (ISBN 978-80-7502-471-8)
- Scheda ARCA: 10278/3762656
2018 Monografia o trattato scientifico Lukáš Lev Červinka Taje kabinetní politiky: Poslanecké kluby v ústavním systému České republiky , Univerzita Karlova, Právnická fakulta (ISBN 978-80-87975-82-4)
- Scheda ARCA: 10278/3762654
2013 Articolo su libro Lukáš Lev Červinka Role presidenta v mezinárodní politice státu , Ústavní právo v mezinárodním kontextu, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (ISBN 978-80-87146-87-3)
- Scheda ARCA: 10278/3762657