Aleksander NAUMOW

Position
Docente onorario
E-mail
anaumow@unive.it
Fax
041 234 9476
Scientific sector (SSD)
SLAVISTICA [L-LIN/21]
Website
www.unive.it/people/anaumow (personal record)
Office
Department of Linguistics and Comparative Cultural Studies
Website: https://www.unive.it/dep.dslcc
Where: Palazzo Cosulich

Publications

Anno Tipologia Pubblicazione
Anno Tipologia Pubblicazione
2018 Recensione in rivista Aleksander Naumow Ценное лексикографическое пособие in PALAEOBULGARICA. STAROBULGARISTIKA, vol. XLII, pp. 162-164 (ISSN 0204-4021)
- Scheda ARCA: 10278/3702089
2018 Articolo in Atti di convegno Aleksander Naumow Sveti Kliment Ohriski kato dušepastir in AA.VV., Sveti Kliment Ohridski v kulturata na Evropa, Sofia, Accademia Bulgara delle Scienze, pp. 505-512, Convegno: Sveti Kliment Ohridski v kulturata na Evropa, 25-27.11.2016 (ISBN 9789549787320)
- Scheda ARCA: 10278/3705355
2018 Articolo in Atti di convegno Aleksander Naumow Смрт Јована Владислава у контексту хагиографских чуда кажњавања смрћу in AA.VV., У спомен и славу Светог Јована Владимира: Историја, црквено предање и култ Светог Јована Владимира, Цетиње, Митрополија Црногорско-Приморска/ИИУ Светигора:, vol. 6, pp. 63-79, Convegno: Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016-2016), 15-17.09. 2016 (ISBN 978-86-7660-273-5)
- Scheda ARCA: 10278/3707950
2017 Articolo su rivista Naumow A. Powroty do prawosławia in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 8, pp. 241-253 (ISSN 2082-9299)
- Scheda ARCA: 10278/3697275
2017 Articolo su rivista Naumow, Aleksander Prevodi Biblije na srpski jezik (XIX-XXI vek) in BRATSTVO, vol. 21, pp. 205-210 (ISSN 1451-2386)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3694021
2017 Articolo su rivista Naumow, Aleksander San Clemente di Ocrida e la Bibbia in SLAVICA AMBROSIANA, vol. 7, pp. 51-60 (ISSN 2281-4078)
- Scheda ARCA: 10278/3687422
2016 Articolo su rivista Naumow, A. Bible in the culture of Polish- Lithuanian Rus' in the XVI century in SLAVIA MERIDIONALIS, vol. 16, pp. 32-51 (ISSN 2392-2400)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3680557
2016 Articolo su rivista Naumow, Aleksander Kwestie teologiczne w przedmowach i posłowiach wydań Božidara Vukovicia in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 7, pp. 37-49 (ISSN 2082-9299)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3684056
2016 Articolo su rivista Naumow A. Modlitwy za Ukrainę i o pokój „w czas próby i rozdziału” (Prayers for Ukraine and Peace in the „Times of Tribulation and Division”). in POZNANSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE, vol. 10: Relacja państwo - Kościół w historii i kulturze, a cura di M. Kuczyńska, pp. 197-212 (ISSN 2084-3011)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3680559
2016 Articolo su rivista Aleksander Naumow Paleoslavistikata v služba na idejata in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 25, pp. 40-49 (ISSN 0205-2253)
- Scheda ARCA: 10278/3705200
2016 Articolo su libro Aleksander, Naumow Le traduzioni bibliche in serbo, bulgaro e macedone (XIX-XXI sec.) in Naumow A, Traduzioni e rapporti interculturali degli slavi con il mondo circostante, Milano - Firenze, Biblioteca Ambrosiana& Bulzoni editore, vol. 6, pp. 55-66 (ISBN 978-88-6897-034-5)
- Scheda ARCA: 10278/3680558
2016 Articolo su libro Naumow, Aleksander Unia religijna jako rozdarcie kultury in AA.VV., Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596, Lublin Hajnówka Białystok, Orthrdruk (et al.), pp. 90-95 (ISBN 9788365594037)
- Scheda ARCA: 10278/3684378
2016 Articolo su libro Naumow, A. Złączone wiarą i losem in AA.VV., Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596, Lublin Hajnówka Białystok, Orthdruk, pp. 101-104 (ISBN 9788365594037)
- Scheda ARCA: 10278/3684379
2015 Articolo su rivista Barlieva, S.; Naumow, A. Relikwie św. św. Cyryla i Metodego jako świadectwo dynamiki życia religijnego in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 6, pp. 31-42 (ISSN 2082-9299)
- Scheda ARCA: 10278/3667970
2015 Articolo su rivista Naumow, A. Мoдели византијско-словенских књижевних веза in CRKVENE STUDIJE, vol. 12, pp. 17-23 (ISSN 1820-2446)
- Scheda ARCA: 10278/3665130
2015 Articolo su libro Barlieva, S.; Naumow, A Fate, politics and forgeries – the case of the relics of SS Cyril and Methodius, in AA.VV., Contested Heritage and Identities in Post-socialist Bulgaria, Sofia, BAN - Gutenberg Publishing House, pp. 15-31 (ISBN 978-619-176-045-9)
- Scheda ARCA: 10278/3665131
2015 Articolo su libro Naumow Aleksander Gli alfabeti slavi nelle polemiche ottocentesche - appunti in Naumow Aleksander, Studi cirillometodiani. Nel 1150° anniversario della missione tra gli Slavi dei santi Cirillo e Metodio, Milano - Firenze, Biblioteca Ambrosiana& Bulzoni editore: Fonti e Studi 22, pp. 243-255 (ISBN 978-88-6897-015-4)
- Scheda ARCA: 10278/3678235
2015 Articolo su libro Naumow A. Manoscritti e libri a stampa nella tradizione rutena (XV-XVI sec.) in AA.VV., Libro manoscritto e libro a stampa nel mondo slavo (XV-XX secc.), Roma, Milano, Bulzoni Editore srl, Biblioteca Ambrosiana, vol. 5, pp. 17-26 (ISBN 9788878709850)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3660536
2015 Articolo su libro Naumow, A. Wojna w Trebniku św. Piotra (Mohyły) in Naumow A, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne, Kraków, Uniwersytet Jagielloński&Scriptum, vol. 11, pp. 23-34 (ISBN 978-83-65432-11-7)
- Scheda ARCA: 10278/3667990
2014 Articolo su rivista Naumow A. Alcuni problemi dell’interpretazione della Vita Methodii. L’Antico Testamento nella Vita di Metodio in ALESSANDRIA, vol. 6-7, pp. 365-372 (ISSN 2279-7033)
- Scheda ARCA: 10278/42443
2014 Articolo su rivista Naumow; A. Metropolita kijowski Grzegorz (Cambłak) na soborze w Konstancji (1418) in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 5, pp. 41-56 (ISSN 2082-9299)
- Scheda ARCA: 10278/43996
2014 Articolo su libro Stantchev K.; Naumow A. I monasteri slavi del monte Athos. Centro d'integrazione etno-culturale ed epicentri delle norme letterarie durante il medioevo. in AA.VV., Kesarevo Kesarju. Scritti in onore di Cesare G. De Michelis, Firenze, FIRENZE UNIVERSITY PRESS, pp. 399-410 (ISBN 9788866555704)
- Scheda ARCA: 10278/42413
2014 Articolo su libro Naumow A. Święty jako zabójca (na materiale literatury cerkiewnosłowiańskiej Słowian południowych) in AA.VV., Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, Scriptum, Uniwersytet Jagiellonski,Instytut Filologii Slowianskiej, vol. 9, pp. 87-100 (ISBN 9788364028571)
- Scheda ARCA: 10278/43963
2014 Curatela (a cura di) Aleksander Naumow Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10: J. Stradomski, Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w. , Cracovia, Uniwersytet Jagiellonski &Scriptum, vol. 10, pp. 1-369 (ISBN 9788364028571)
- Scheda ARCA: 10278/3661372
2013 Articolo su rivista Naumow A. Aniołowie w cerkiewnosłowiańskiej hymnografii in ROCZNIK TEOLOGICZNY, vol. 55, pp. 67-89 (ISSN 0239-2550)
- Scheda ARCA: 10278/42522
2013 Articolo su rivista Naumow A. Łączenie dat stałych z cyklami ruchomymi w praktyce prawosławia in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 4, pp. 155-162 (ISSN 2082-9299)
- Scheda ARCA: 10278/39752
2013 Articolo su rivista Naumow A. Семейният живот на православните славянски светци според балканската агиография in STAROBʺLGARSKA LITERATURA, vol. 48, pp. 129-136 (ISSN 0204-868X)
- Scheda ARCA: 10278/39434
2013 Articolo su libro Naumow A. Constantino il Grande nella letteratura serba antica in AA.VV., Slavica Ambrosiana, vol. 4: La figura di Costantino Imperatore e l’ideologia imperiale nella storia culturale, religiosa, civile dei Paesi slavi,, Milano - Roma, Bibliooteca Ambrosiana ; Bulzoni, vol. 4, pp. 113-122 (ISBN 9788878708426)
- Scheda ARCA: 10278/38233
2013 Articolo su libro Naumow A. Małżeństwo w rodzimym piśmiennictwie Słowian prawosławnych in A.A.V.V., Cum reverentia, gratia, amicitia... Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, Poznan, Wydawnictwo Rys, vol. 2, pp. 463-475 (ISBN 9788363664084)
- Scheda ARCA: 10278/37960
2013 Articolo su libro Naumow A. Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie jako składnik kulturowego uniwersum Rzeczypospolitej in AA.VV., Pogranicza, Kresy, Wschód a idea Europy. Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko., Bialystok, Uniwersytet Białostocki, pp. 55-61 (ISBN 9788363470135)
- Scheda ARCA: 10278/39854
2013 Articolo su libro Naumow A. Problem regionalizmu w tradycji cyrylometodejskiej in AA.VV., Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania, Cracovia, SCRIPTUM, vol. 8, pp. 139-155 (ISBN 9788360163887)
- Scheda ARCA: 10278/39637
2013 Articolo su libro Naumow A. Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – „dwa mosty Wschód i Zachód łączące” , Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, Krakow, Collegium Columbinum, vol. 5, 1, pp. 11-20 (ISBN 9788376240350)
- Scheda ARCA: 10278/37959
2013 Articolo su libro Naumow A. Апостол Франциска Скорины и его судьбы in AA.VV., in: Славянский Апостол: История текста и язык, Otto Sagner- Institut für Slavische Philologie, vol. 21, pp. 185-194 (ISSN 1868-2936)
- Scheda ARCA: 10278/39853
2013 Articolo su libro Naumow A. Службата на преподобната Филотея Темнишка като отражение на православната духовност през ХІІІ в in AA.VV., TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов, Sumen, FABER, pp. 426-432 (ISBN 9789544009335)
- Scheda ARCA: 10278/42440
2013 Articolo in Atti di convegno Naumow Aleksander La Madre di Dio di Częstochowa come nuova salvatrice della Russia , I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia. Atti del convegno di Perugia-Roma, 2-6 maggio 2006 e del seminario di San Pietroburgo, 22-24 settembre 2009, Roma, PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE, vol. 294, pp. 321-330, Convegno: I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia., 2-6.05.2006, 22-24.09.2009 (ISBN 9788872103869) (ISSN 1590-7449)
- Scheda ARCA: 10278/38721
2013 Articolo in Atti di convegno Naumow La santità all’epoca di Pietro I , I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia, Roma, Pontificio Istituto Orientale:Piazza S, Maria Maggiore 7, I 00185 Rome Italy:011 39 06 447417104, EMAIL: jdziewi@tin.it, INTERNET: link esterno , Fax: 011 39 06 4465576, vol. 294, pp. 265-274, Convegno: I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia. Atti del convegno di Perugia-Roma, 2-6 maggio 2006 e del seminario di San Pietroburgo,, 2-6.05.2006, 22-24.09.2009 (ISBN 9788872103869) (ISSN 1590-7449)
- Scheda ARCA: 10278/38718
2013 Articolo in Atti di convegno Naumow A ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ в древнеславянской письменности in AA.VV., SAINT EMPEROR CONSTANTINE AND CHRISTIANITY, Nis, Centar za crkvene studije, vol. 2, pp. 341-350, Convegno: International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan, 31 May – 2 June 2013 (ISBN 9788684105389)
- Scheda ARCA: 10278/39855
2013 Curatela (a cura di) Naumow A.; Temcinas S.; Kuczynska M.; Stradomski J. Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania , Krakow, Università Jagellonica e Scriptum, pp. 1-424 (ISBN 9788360163887)
- Scheda ARCA: 10278/39893
2013 Curatela (a cura di) Naumow A. Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, tom II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, , KRAKOW, Collegium Columbinum, vol. 5 (ISBN 9788376240350)
- Scheda ARCA: 10278/37958
2012 Articolo su rivista Naumow A. Język modlitwy jako deklaracja? in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 3, pp. 105-110 (ISSN 2082-9299)
- Scheda ARCA: 10278/36872
2012 Articolo su rivista Naumow A. Picchio a paleoslawistyka polska (Presenza di Picchio nella paleoslavistica polacca) in RICERCHE SLAVISTICHE, vol. 10 (56), pp. 5-19 (ISSN 0391-4127)
- Scheda ARCA: 10278/29379
2012 Articolo su libro Naumow A. Il culto di San Clemente di Roma nell’ Antica Rus’ in AA.VV., Multa et Varia. Studi offerti a Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo, Milano, Biblion edizioni srl, vol. 2, pp. 85-96 (ISBN 9788896177426)
- Scheda ARCA: 10278/23362
2012 Articolo su libro Naumow A. Ksenofobia i nieufność jako mechanizmy współżycia chrześcijan in W. Jóźwiak, I. Lis, Chrześcijański Wschód – Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, pp. 87-97 (ISBN 9788363090203)
- Scheda ARCA: 10278/30835
2012 Articolo su libro Naumow A. Miłosz biblista in Francesca Fornari, Wenecja Miłosza, Kraków-Budapeszt, Austeria, pp. 57-66 (ISBN 9788361978787)
- Scheda ARCA: 10278/32684
2012 Articolo su libro Naumow A. Obraz Mazepy w cerkiewnych tekstach obrzędowych in M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Z Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Ukrainą i Stolicą Apostolską, Bialystok, Uniwersytet Białostocki, pp. 641-656 (ISBN 9788392570523)
- Scheda ARCA: 10278/33469
2012 Articolo su libro Naumow A. Prawosławne renesansy w slawistyce (I rinascimenti ortodossi nella slavistica) in AA.VV., Bizancjum a renesansy/ Byzantium and Renaissances, Artes Liberales & Campidoglio, pp. 53-59 (ISBN 9788392747628)
- Scheda ARCA: 10278/28745
2012 Articolo su libro Naumow A. Нови черковнославянски творби в чест на св. мъч. Людмила in A.-M. Totomanova, R. Vlachova-Rujkova, СЛОВЕСА ПРЕЧУДНАЯ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев (по случай неговата 75-годишнина), Sofia, Universita' di Sofia, pp. 86-92 (ISBN 9789542973027)
- Scheda ARCA: 10278/30838
2012 Articolo su libro Naumow A. Переводы Франциска Скорины в контексте церковнославянского перевода Библии in AA.VV., Translation and Tradition in Slavia Orthodoxa., Vienna, LIT Verlag, vol. Slavische Sprachgeschichte 5, pp. 10-25 (ISBN 9783643900821)
- Scheda ARCA: 10278/36673
2012 Breve introduzione Naumow A. Presentazione in Scarpa Marco, GREGORIO PALAMAS SLAVO La tradizione manoscritta delle opere Recensione dei codici, Milano, Biblion Edizioni srl, pp. 9-10 (ISBN 9788896177693)
- Scheda ARCA: 10278/35607
2012 Articolo in Atti di convegno Naumow A. Le traduzioni della Bibbia presso gli slavi ortodossi dei Balcani in Sabino Chialà, Lisa Cremaschi, Adalberto Mainardi, . La parola di Dio nella vita spirituale, Bose, Edizioni Qiquaion, pp. 213-240, Convegno: XIX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, 7-10 settembre 2011 (ISBN 9788882273651)
- Scheda ARCA: 10278/23368
2012 Curatela (a cura di) Naumow A.; Temčinas S. Исследования в области средневековой литературы православного славянства , KRAKOW, SCRIPTUM, vol. 7 (ISBN 9788360163887)
- Scheda ARCA: 10278/37957
2011 Articolo su rivista Naumow A. Se e come esiste la letteratura slavo-ecclesiastica in STUDI SLAVISTICI, vol. 8, pp. 305-316 (ISSN 1824-7601)
- Scheda ARCA: 10278/28008
2011 Articolo su rivista Naumow A. Słowiańskie drukarstwo renesansowe w "sławnym mieście weneckim" (Slavonic Renaissance Book Printing in "Famous Venice Town") in PAMIęTNIK SłOWIAńSKI, vol. LXI, pp. 3-23 (ISSN 0078-866X)
- Scheda ARCA: 10278/35895
2011 Articolo su rivista Naumow A. Utwory południowosłowiańskie w cerkiewnosłowiańskim piśmiennictwie w Rzeczypospolitej in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 2, pp. 27-34 (ISSN 2082-9299)
- Scheda ARCA: 10278/33606
2011 Articolo su rivista Naumow A.; Stradomski J. Кирило-методиевските традиции в църковнославянските ръкописи в Полиша/ Cyril and Methodius Traditions in Church Slavonic Manuscripts in Poland in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 20, pp. 150-165 (ISSN 0205-2253)
- Scheda ARCA: 10278/26764
2011 Articolo su libro A.Naumow Святость в эпоху Петра Первого in Т.Р. Руди, С.А. Семячко, Русская агиография. Исследования. Материалы. Публикации., Санкт-Петербург, Институт русской литературы РАН: Издательство Пушкинский дом, vol. т. 2, pp. 603-610 (ISBN 9785914760356)
- Scheda ARCA: 10278/29098
2011 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. I Balcani e i francescani: un'introduzione in V. NOSILIA, M. SCARPA, I francescani nella storia dei popoli balcanici (nell'VIII centinario della fondazione dell'Ordine), Venezia, CISBI - Archetipolibri, pp. VII-XI, Convegno: I francescani nella storia dei popoli balcanici (nell'VIII centinario della fondazione dell'Ordine), 2009 (ISBN 9788889891865)
- Scheda ARCA: 10278/26998
2011 Articolo in Atti di convegno Naumow A. Церковнославянская служба равноапостольному Науму Охридскому: Index hymnorum in Velev I. et al., Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija, Skopje, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Skopje, pp. 93-104, Convegno: Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija (organiziran po povod 1100-godisninata od smrtta na sv. Naum Ohridski), 4-7 novembre 2010 (ISBN 9789989432972)
- Scheda ARCA: 10278/25577
2011 Curatela (a cura di) Naumow Aleksander; Temcinas Sergejus (curatori della collana) Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 6: Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej , Kraków, Uniwersytet Jagielloński; Scriptum, vol. 6, pp. 1-332 (ISBN 9788360163726)
- Scheda ARCA: 10278/38755
2010 Articolo su rivista Naumow A. La figura di s. Pietro l’Athonita nei testi liturgici in CRKVENE STUDIJE, vol. 7, pp. 191-200 (ISSN 1820-2446)
- Scheda ARCA: 10278/24675
2010 Articolo su libro NAUMOW A. Confini Est-Ovest: una storia di incontri e di scontri in Agostini Pino, Canteri Germana, Europa: radici-confini-prospettive, Verona, Mazziana, pp. 268-281 (ISBN 9788885073333)
- Scheda ARCA: 10278/22906
2010 Articolo su libro K. STANTCHEV; A. NAUMOW La presenza di sant’Ambrogio nella tradizione slava ortodossa in M.Ch. Pesenti e K. Stantschev, Slavica Ambrosiana 1: Sant’Ambrogio e i Santi Cirillo e Metodio. Le radici greco-latine della civiltà scrittoria slava., MILANO, Bibliooteca Ambrosiana ; Bulzoni, vol. 1, pp. 3-17 (ISBN 9788878704985)
- Scheda ARCA: 10278/3454
2010 Articolo su libro Naumow A.; Nosilia V. Lingua, confessione, cultura: il caso ruteno del Seicento in AA.VV., Pluringuismo nelle letterature slave, Trieste, Edizioni "Italo Svevo", pp. 21-31 (ISBN 9788862682213)
- Scheda ARCA: 10278/28963
2010 Articolo su libro A. Naumow Святитель Николай и святой Стефан Дечанский in Bugaevskij, Aleksandr V., Добрый кормчий. Почитание святителя Николая в христианском мире, Mosca, Skinija, pp. 188-191 (ISBN 9785865440277)
- Scheda ARCA: 10278/23936
2010 Articolo su libro Naumow A. Харковският митрополит Никодим като автор на служби. (Принос към историята на съвременното църковнославянско творчество) in Йовчева М., Добрев И., Турилов А., Трайчев Е., Пение мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, Sofia, Софийски университет - Богословски факултет/ Изд. център Боян Пенев, pp. 277-284 (ISBN 9789549153880)
- Scheda ARCA: 10278/24121
2010 Articolo in Atti di convegno Naumow A. Jedność procesu historycznoliterackiego starszych literatur słowiańskich in AA.VV., Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki, Opole, Uniwersytet Opolski, pp. 133-145, Convegno: Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki., 20-21.03.2010 (ISBN 9788373954250)
- Scheda ARCA: 10278/35301
2010 Curatela (a cura di) A. Naumow; W. Walecki Uczniowie Apostołów Słowian - Siedmiu świętych mężów , Cracovia, Collegium Columbinum, vol. 4, pp. 1-216 (ISBN 9788376240374)
- Scheda ARCA: 10278/26606
2010 Curatela (a cura di) Naumow A. Temcinas S. Исследования по кирилло-методиевистике и палеославистике , Krakow, Università Jagellonica e Scriptum, vol. 5, pp. 1-305 (ISBN 9788360163597)
- Scheda ARCA: 10278/29934
2009 Monografia o trattato scientifico NAUMOW A. Staro i novo. Studije o knjizevnosti pravoslavnih Slovena , NIS, Centar za crkvene studije, pp. 9-202 (ISBN 9788684105266)
- Scheda ARCA: 10278/21102
2009 Articolo su rivista NAUMOW A. Franciszek Skoryna z Połocka jako biblista in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 18: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова, pp. 166-173 (ISSN 0205-2253)
- Scheda ARCA: 10278/21650
2009 Articolo su libro A. NAUMOW Matka Boska Częstochowska jako nowa zbawczyni Rosji in Agnieszka GRONEK, Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, KRAKÓW, Collegium Columbinum, pp. 499-507 (ISBN 9788376240480)
- Scheda ARCA: 10278/3408
2009 Articolo su libro A. NAUMOW Pani Athosu i Jej ruskie włości in M. KUCZYNSKA, Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 21-30 (ISBN 9788392399490)
- Scheda ARCA: 10278/29228
2009 Articolo su libro NAUMOW A. Особености на местната богослужебна традиция в православната книжнина на Полско-литовската държава in AA.VV., Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, SOFIA, Università di Sofia, vol. 96 (15), pp. 93-98
- Scheda ARCA: 10278/21490
2009 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. Europa benedettina e/o Europa cirillo-metodiana in C. Alzati, M. Grusovin, S. Tavano, L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri., GORIZIA, Istituto per gli Incontri culturali mitteleuropei, pp. 433-441, Convegno: L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri, 22-24 novembre 2007 (ISBN 9788888339030)
- Scheda ARCA: 10278/23334
2009 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. I nomi del potere nel mondo slavo , Semantiche dell'Impero, VENEZIA, Ca' Foscari, pp. 45-56, Convegno: Sementiche dell'Impero, 21.02.2008, 14-15.05.2008
- Scheda ARCA: 10278/20969
2009 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. Апокрифы в книжности Древней Руси – общие положения in G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov, Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum., ŁÓDŹ, Piktor, pp. 313-317, Convegno: Biblia Slavorum Apocryphorum.II. Novum Testamentum, 15-17 maggio 2009 (ISBN 9788360604571)
- Scheda ARCA: 10278/27170
2009 Curatela (a cura di) Naumow A. Temcinas S. (curatori della collana) Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne , Cracovia, Università Jagellonica e Scriptum, vol. 4, pp. 1-280 (ISBN 9788360163504)
- Scheda ARCA: 10278/29933
2008 Articolo su rivista NAUMOW A. O związkach świętego Stefana Deczańskiego ze św. Mikołajem (Sul legame tra s. Stefano di Decani e s. Nicola di Bari) in IKONOTHEKA, vol. 21, pp. 155-169 (ISSN 0860-5769)
- Scheda ARCA: 10278/22917
2008 Articolo su libro NAUMOW A. Obrządek słowiański – czy jest i dla kogo? in M. Boguslawska , G. Szwat-Gylybowa, Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, WARSZAWA, Uniwersytet Warszawski, pp. 265-271 (ISBN 9788360938201)
- Scheda ARCA: 10278/19913
2008 Articolo su libro NAUMOW A. Unikalne święto ku czci św. Konstantyna-Cyryla Filozofa u katolików bułgarskich in S. Pawlowski SAC, Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008), LUBLIN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, pp. 307-314 (ISBN 9788373637702)
- Scheda ARCA: 10278/19691
2008 Articolo su libro NAUMOW A. W poszukiwaniu utraconej tożsamości - nowi męczennicy atoscy (1590-1830) in M. Walczak-Mikolajczak, Religijna mozaika Bałkanów, GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 43-54 (ISBN 9788392399421)
- Scheda ARCA: 10278/29138
2008 Articolo su libro NAUMOW A. Współczesna hymnografka między tradycją a wyzwaniami świata in DI SALVO M.; MORACCI G.; SIEDINA G., Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff, FIRENZE, Firenze University Press, vol. II, pp. 391-403 (ISBN 9788884538673)
- Scheda ARCA: 10278/24895
2008 Articolo su libro NAUMOW A. Święty Klemens Rzymski we wczesnym prawosławiu słowiańskim in Henryk Paprocki et al., Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie (Hrycuniakowi), Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski., BIALYSTOK, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, pp. 418-430 (ISBN 9788374311601)
- Scheda ARCA: 10278/24352
2008 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. Dall'Illuminismo alla Rinascita: il crescente ruolo di Mosca in Vaccaro Luciano, Storia religiosa di Serbia e Bulgaria. A cura di L. Vaccaro, MILANO, ITL-Centro Ambrosiano, pp. 269-290, Convegno: Storia religiosa di Serbia e Bulgaria, 2006 (ISBN 9788880256670)
- Scheda ARCA: 10278/20276
2008 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. I martiri atoniti del XIX secolo e la loro lotta contro l'assimilazione etnica e religiosa in G. Giraudo, A. Pavan, Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica. A cura di G. Giraudo e A. Pavan., NAPOLI, ScriptaWeb, vol. II, pp. 133-147, Convegno: Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica, 2006
- Scheda ARCA: 10278/29397
2007 Monografia o trattato scientifico WALCZAK-MIKOLAJCZAKOWA M; NAUMOW A. Franciszek Skoryna z Połocka – życie i pisma. (=Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 3) , GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 1-232 (ISBN 9788391877883)
- Scheda ARCA: 10278/19047
2007 Articolo su rivista NAUMOW A. Руската служба за равноапостолните Методий и Кирил, учители славянски in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 17: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX-X в., pp. 496-504 (ISSN 0205-2253)
- Scheda ARCA: 10278/20970
2007 Articolo su libro NAUMOW A. Święci południowosłowiańscy w ruskiej tradycji liturgicznej w państwie polsko-litewskim, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007, s. 189-196. in A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, BIALYSTOK, Uniwersytet w Bialymstoku, pp. 189-196 (ISBN 9788374311168)
- Scheda ARCA: 10278/28017
2007 Articolo su libro NAUMOW A. „Nieprzyjaciółmi człowieka są domownicy jego”. Kult św. Wacława w najdawniejszej tradycji cerkiewnosłowiańskiej in R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Amoenitates vel lepores philologiae (Venceslao Durano vulgo Twardzik dicto septuagenario tota philologorum turba gratulans dedicat), KRAKOW, Lexis, pp. 428-434 (ISBN 9788389425393)
- Scheda ARCA: 10278/18357
2007 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. Служба св. Милутину, Краљу Бањском – проблеми теологиje и поетикe in Bojovic, Dragisa, Манастир Бањска и доба краља Милутина., NIS, Centar za crkvene studije, pp. 229-237, Convegno: Manastir Banjska i doba kralja Milutina, 22-24.09.2005 (ISBN 9788684105150)
- Scheda ARCA: 10278/20471
2006 Monografia o trattato scientifico NAUMOW A.; MIKOLAJCZAK W.A Święty Benedykt w tradycji chrześcijaństwa Zachodu i Wschodu(=Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 2) , GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 1-190 (ISBN 9788392247043)
- Scheda ARCA: 10278/22918
2006 Articolo su rivista NAUMOW A. Bogorodične ikone i ritualizacija odbrane grada in CRKVENE STUDIJE, vol. 3, pp. 187-198 (ISSN 1820-2446)
- Scheda ARCA: 10278/15534
2006 Articolo su libro NAUMOW A. Wstęp do encykliki Slavorum Apostoli in Pawe Ptasznik et al., Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, KRAKÓW, WAM, vol. 1, pp. 145-150 (ISBN 9788372216991)
- Scheda ARCA: 10278/8974
2006 Articolo su libro NAUMOW A. Święty Mikołaj w Bari jako argument w polemice wyznaniowej in P. Kantyka, Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin, LUBLIN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, pp. 577-589 (ISBN 9788373634152)
- Scheda ARCA: 10278/27254
2006 Curatela (a cura di) NAUMOW A.; SCARPA M Strossmayer e il dialogo ecumenico – nel centenario della morte di Josip Juraj Strossmayer, Vescovo di Ðakovo (+15 aprile 1905). Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 14-15 febbraio 2005, a cura di A. Naumow e M. Scarpa, CISB, Venezia 2006 (=I Balcani tra Oriente e Occidente. Collana di Atti congressuali, 1) , VENEZIA, CISB Ca' Foscari
- Scheda ARCA: 10278/14836
2006 Esposizione NAUMOW A. Kosovo of Serbs and Albanians /Kosowo Serbów i Albańczyków, in:Christian Heritage of Kosovo and Metohija - Shared Responsibility. An exibition showing the situation of Christians in Kosovo and Metohija , 2006-2008
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/4181
2005 Articolo su rivista NAUMOW A. Gli echi della IV crociata presso gli slavi ortodossi in STUDI ECUMENICI, vol. XXIII, 2, pp. 241-249 (ISSN 0393-3687)
- Scheda ARCA: 10278/15115
2005 Articolo su rivista NAUMOW A. Prospettive di comparatistica nello studio delle letterature slave: Forum in STUDI SLAVISTICI, vol. 2, pp. 282-284 (ISSN 1824-7601)
- Scheda ARCA: 10278/15116
2005 Articolo su rivista BARLIEVA S; NAUMOW A. Бърлиева, Сл., Ал. Наумов. Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете in STAROBʺLGARSKA LITERATURA, vol. 33-34: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина, pp. 126-144 (ISSN 0204-868X)
- Scheda ARCA: 10278/23169
2005 Articolo su libro NAUMOW A. Definizione delle aree culturali slave medievali tra mondo bizantino e mondo romano-germanico in Mario Capaldo, Lo spazio letterario del Medioevo. III. Le culture circostanti. 3. Le culture slave, ROMA, Salerno Editrice, pp. 51-74 (ISBN 9788884025029)
- Scheda ARCA: 10278/28718
2005 Articolo su libro NAUMOW A.; STRADOMSKI J Echa IV krucjaty w dawnej literaturze ruskiej in Z.J. Kijas OFMConv e M. Salamon, IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje, KRAKÓW, WAM, pp. 238-251. (ISBN 9788373185531)
- Scheda ARCA: 10278/8972
2005 Articolo su libro NAUMOW A.; STANCEV K За служебните минеи в краковските библиотеки in P. Petkov, I. Hristova, M. Dimitrova, Acta Palaeoslavica in honorem professoris Angelinae Minceva, SOFIA, Heron Press, vol. 2, pp. 47-53 (ISBN 9789545801778)
- Scheda ARCA: 10278/28204
2005 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. La Bibbia nella letteratura rutena del primo Seicento in Vincenzo Placella, Memoria biblica e letteratura. Atti del Convegno Internazionale “All’eterno dal tempo”, Terza Sessione – Milano 5-7 settembre 2000. A cura di V. Placella, NAPOLI, L'Orientale, pp. 439-446, Convegno: Convegno Internazionale “All’eterno dal tempo”, 5-7 settembre 2000 (ISBN 9788895044095)
- Scheda ARCA: 10278/30219
2005 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. Monaster supraski jako jeden z głównych ośrodków kulturalnych Rzeczypospolitej in A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Z dziejów Monasteru Supraskiego, BIALYSTOK, Oikonomos, pp. 105-116, Convegno: Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola ..., 10-11.06.2005 (ISBN 9788392399421)
- Scheda ARCA: 10278/15535
2005 Altro NAUMOW A. Cataloghe of Early Printed Books in the Cyrillic Alphabet in the Collection of the National Library, in: Polish Libraries Today, vol. 6: Foreign Collections in Polish Libraries, Warszawa, Biblioteka Narodowa , pp. 118-119
- Scheda ARCA: 10278/5573
2004 Monografia o trattato scientifico NAUMOW A. Idea-immagine-testo. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica. , ALESSANDRIA, Edizioni dell'Orso, pp. 1-224 (ISBN 9788876948077)
- Scheda ARCA: 10278/22209
2004 Monografia o trattato scientifico NAUMOW A.; KASZLEJ A; NAUMOW E; STRADOMSKI J Rekopisy cerkiewnoslowianskie w Polsce. Katalog , KRAKOW, Scriptum, pp. XIV+ 1-572 (ISBN 9788391981443)
- Scheda ARCA: 10278/24295
2004 Articolo su rivista NAUMOW A. Kult sv. Benedikta Nursijskog kod Pravoslavnih Slovena in CRKVENE STUDIJE, vol. 1, pp. 95-104 (ISSN 1820-2446)
- Scheda ARCA: 10278/20472
2004 Prefazione/Postfazione NAUMOW A. Prefazione/Wprowadzenie: Tłum. W.M. Korzyn, Kraków, PAT, 2004, Biblioteka Ekumenii i Dialogu in M. Gogol, Rozważania o boskiej liturgii., pp. 5-7
- Scheda ARCA: 10278/5574
2004 Curatela (a cura di) NAUMOW A.; MIKOLAJCZAK-WALCZAK M. Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej , GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 1-134 (ISBN 9788391877876)
- Scheda ARCA: 10278/24638
2003 Monografia o trattato scientifico GIRAUDO G.; NAUMOW A. Distretti del Sapere nell'Europa dell'Est , VENEZIA, Unindustria - Ca' Foscari Formazione e Ricerca, pp. 1-96
- Scheda ARCA: 10278/7803
2003 Articolo su libro NAUMOW A. O bezradności anioła z nieba in AA.VV., Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia, LUBLIN, KUL, pp. 19-53
- Scheda ARCA: 10278/8969
2003 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. Библейская поэзия и литургическая поэзия , pp. 23-29, Convegno: XIII Congresso Internazionale degli Slavisti 2003, Lubiana, 15-21 Agosto
- Scheda ARCA: 10278/6262
2002 Monografia o trattato scientifico NAUMOW A. Domus divisa , CRACOVIA, Collegium Columbinum, pp. 1-380 (ISBN 9788391607428)
- Scheda ARCA: 10278/7622
2002 Articolo su libro NAUMOW A. Aniołowie w prawosławiu in AA.VV., Księga o aniołach. Praca zbiorowa, KRAKÓW, WAM, pp. 264-270
- Scheda ARCA: 10278/8970
2002 Articolo su libro NAUMOW A. National Consciousness – Religious Identity – Civic Loyality (From the Dilemmas of the Polish-Lithuanian Commonwealth) in AA.VV., Idea narodowa jako problem badawczy, WARSZAWA, SOW, pp. 65-74
- Scheda ARCA: 10278/10387
2002 Articolo su libro NAUMOW A. Poljski akatist u čast svetih Ćirila i Metodija in AA.VV., Slovensko srednjovekovno nasledje, BEOGRAD, Čigoja Štampa, pp. 385-389
- Scheda ARCA: 10278/10388
2002 Articolo su libro NAUMOW A. Чинъ на исходъ души от св. Петър (Могила) in AA.VV., Кирило-Методиевски Студии: Език и история на бьлгарските средновековни текстове. Сборник в чест на Е. Дограмаджиева, SOFIA, BAN, vol. 14, pp. 227-230
- Scheda ARCA: 10278/8975
2001 Articolo su libro NAUMOW A. Język - deklaracja przynależności czy narzędzie? Z dylematów I Rzeczypospolitej in AA.VV., Collectanea Polono-Bulgarica, GNIEZNO, UAM, vol. 1, pp. 19-32
- Scheda ARCA: 10278/10386
2001 Articolo su libro NAUMOW A. Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku in AA.VV., Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, KRAKÓW, UJ, pp. 199-206
- Scheda ARCA: 10278/10385
2001 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A. Inwektywy w ruskich utworach polemicznych z początku XVII wieku. Nad Palinodią Zachariasza Kopysteńskiego , Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Materiały z Konferencji Naukowej, Università di Lodz, pp. 103-112, Convegno: Między kulturą „niską” a „wysoką”, 28-29 MARZO 2000
- Scheda ARCA: 10278/18560
2001 Altro NAUMOW A. Refleksja czytelnika, posłowie do: Z. J. Kijas, Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków , pp. 225-227
- Scheda ARCA: 10278/5575
2000 Articolo su libro NAUMOW A. Europa benedyktyńska i Europa cyrylometodiańska in AA.VV., Studia z historii literatury i kultury Słowian, KATOWICE, Uniwersytet Śląski, pp. 33-41
- Scheda ARCA: 10278/10383
2000 Articolo su libro NAUMOW A. L'aspetto sofianico della mariologia nei testi liturgici bizantino-slavi in AA.VV. a cura di G. Cardillo Azzaro, P. Azzaro, Sophia - la Sapienza di Dio, MILANO, Electa, pp. 37-40
- Scheda ARCA: 10278/10384
2000 Articolo su libro NAUMOW A.; RADZIUKIEWICZ A Piśmiennictwo czyli w kręgu kultury Logosu/Literature or the culture of the written word Logos in AA.VV., Prawosławie w Polsce/ Orthodox Christianity in Poland, BIAŁYSTOK, Orthdruk, pp. 237-250
- Scheda ARCA: 10278/8971
2000 Articolo su libro NAUMOW A. Rozważania o. Zachariasza Kopysteńskiego o języku i narodzie słowiańskim in AA.VV., Sъkrovište slovesьnoje. Studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny, KRAKÓW, UJ, pp. 117-121
- Scheda ARCA: 10278/10382
2000 Articolo su libro NAUMOW A. The Church of Poland. Historical overview in AA.VV., The Splendour of Orthodoxy. 2000 Years History - Monuments - Art. Vol. II: Patriarchetes and Autocephalous Churches, ATENE, Ekdotike Athenon, vol. II, pp. 482-485
- Scheda ARCA: 10278/10381
2000 Articolo in Atti di convegno NAUMOW A.; GIL D. Poljsko-litvansko pravoslavlje i Sveta Gora - Atos , pp. 101-108, Convegno: Osam vekova Hilandara. Istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitekt, 2000
- Scheda ARCA: 10278/6263