CULEDDU Sara

Qualifica Professoressa Associata
E-mail sara.culeddu@unive.it
SSD LINGUE E LETTERATURE NORDICHE [L-LIN/15]
Sito web www.unive.it/persone/sara.culeddu (scheda personale)
Struttura Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Sito web struttura: https://www.unive.it/dslcc
Sede: Ca' Bembo
Research Institute Research Institute for Digital and Cultural Heritage
Research Institute Research Institute for International Studies
feed rss segui il feed